25%
 Đồng Hồ Neos N-30852M Nam Dây Thép  Đồng Hồ Neos N-30852M Nam Dây Thép